Údržba zeleně

 • sečení trávníků    - pravidelně udržovaných ploch 
 • mulčování travnatých ploch   - nepravidelně udržovaných
 • provzdušňování (vertikutace) trávníků - zbaví trávník mechů, stařiny a zajistí přístup vody a vzduchu ke kořenovému systému
 • hnojení trávníků minerálními hnojivy - zajišťuje zdravý růst trávníků, a tím lepší hustotu, barvu a odolnost proti chorobám a škůdcům   
 • chemické ošetření trávníků   - proti plevelům, chorobám a škůdcům
 • řez a tvarování živých plotů
 • průklesty a řez ovocných a okrasných dřevin 
 • chemická ochrana dřevin -  proti chorobám a škůdcům
 • odstranění ruderálního porostu a stařiny - samovolně vyrostlých porostů a porostů na neudržovaných plochách
 • odstranění nevhodných dřevin - náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm
 • kácení dřevin v rámci sadových úprav - mimo rizikové kácení
 • štěpkování větvi
 • frézování pařezů