Zhotovujeme návrhy zahrad

které standardně obsahují:

  • půdorys návrhu ve 2D zobrazení 
  • osazovací plán ve 2D zobrazení
  • náhledy ve 3D zobrazení
  • rozpočet prací a dodávek rostlin a materiálů

 nadstandardně lze objednat:

  • seznam použitých rostlin s popisem, obrázkem a požadavky na péči a stanoviště jenotlivých rostlin

Zhotovujeme také jednoduché návrhy

(pro osázení menších ploch např. předzahrádka, ozelenění kolem posezení ap.)

ty obsahují:

  • náhled ve 3D zobrazení vložením navrhovaných rostlin do fotografie
  • rozpočet prací a dodávek rostlin a materiálů

Ukázky lze shlédnout ve Fotogalerii