Chemická ochrana rostlin

Provádíme komplexní chemickou ochranu rostlin proti plevelům, chorobám a škůdcům

  • odplevelení ploch před založením zeleně - totálními herbicidy
  • odplevelení neudržovaných ploch - totálními herbicidy
  • ošetření trávníků proti dvouděložným plevelům - selektivními herbicidy
  • ošetření výsadeb dřevin proti trávovitým plevelům - selektivními herbicidy

  • ošetření trávníků proti chorobám a škůdcům
  • ošetření okrasných a ovocných dřevin proti chorobám a škůdcům

Práce provádíme na základě Osvědčení Státní rostlinolékařské správy. (viz Certifikáty)