Reference

Realizované zakázky

předkládáme výčet významnějších realizovaných zakázek

 • Město Klimkovice - údržba a výsadby zeleně od roku 1997 dosud
                            - rekonstrukce centrální části města - sadové úpravy 2005 - 2008

 • Domov důchodců Klimkovice - návrh a realizace terénních a sadových úprav, včetně komplexní obnovy zeleně
                                            - údržba zeleně od roku 2003 dosud

 • Město Ostrava - výsadby vzrostlých stromů na ulicích 28.října, Veleslavínova, Dvořákova
                        - založení trávníků v městském obvodu Moravská Ostrava a Poruba

 • Město Havířov - rekonstrukce rozptylové a vsypové loučky a výsadby okolí smuteční obřadní síně hřbitova Havířov - Šumbark

 • Obec Olbramice - založení trávníku, výsadba živého plotu v areálu centra volného času

 • Lázně Klimkovice - ošetřování trávníků proti dvouděložným plevelům
                           - návrh a realizace sadových úprav ozelenění hřiště pro minigolf

 • Čistírna odpadních vod Petřvald u Karviné - terénní úpravy, založení trávníků

 • Ředitelství silnic a dálnic - výsadby doprovodné zeleně kolem komunikace Klimkovice - Lázně Klimkovice-Hýlov

 • Město Bílovec - výsadby a údržba zeleně od roku 2006 dosud
                      - regenerace parků v městské památkové zóně 2009-2010

 • Rodinné zahrady - v okresech  AB, FM, KA, NJ, OP, OV