Historie firmy

Vznik naší firmy se datuje rokem 1992, kdy jsme v rámci restituce požádali o navrácení orné půdy v našem vlastnictví.

Na těchto pozemcích jsme začali s pěstováním polní zeleniny. Velmi nízká rentabilita výroby nás donutila ke změně oboru naši činnosti. Na základě zvyšující se poptávky po zakládání a údržbě zeleně jsme rozšířili naše aktivity o tuto činnost.

Po úspěšném absolvování výběrového řízení v roce 1996 na údržbu zeleně v našem městě jsme postupně ukončili pěstování polní zeleniny a naplno se nyní věnujeme sadovnickým úpravám, zakládání a údržbě veřejné i soukromé zeleně a pěstování květin určených převážně pro výsadby ve veřejné zeleni.

Naše firma byla založena jako rodinná a doposud si tyto atributy v podstatě udržuje.

Struktura naši firmy umožňuje minimalizovat režijní náklady, což se příznivě promítá do cen pro naše zákazníky.