Certifikáty

Osvědčení Státní rostlinolékařské správy o odborné způsobilosti k zacházení s přípraky na ochranu

rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti